Tag: ielts idp

คะแนน IELTS เพื่อสมัครมหาวิทยาลัยดังในอเมริกา

จากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในโลกประจำปี 2018 โดย Times Higher Education  พบว่ามหาวิทยาลัยอเมริกา ที่ติด 10 อันดับแรกในจำนวนการจัดอันดับ 200 อันดับ นั้นมีการกำหนด ระดับคะแนน IELTS  ต่ำที่สุด ที่ระดับ 6.0 และสูงที่สุดระดับ 7.0 ดังนั้นหากคุณกำลังมีเป้าหมายที่จะเข้าศึกษาในให้วิทยาลัยดังขออเมริกา ที่ติดอยู่ใน TOP15 ของโลกงานนี้ก็ต้องตั้งใจกันให้มาก พิชิตข้อสอบ IELTS  มาให้ได้

เริ่มที่ มหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของโลก เป็นของ  California Institute of Technology กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  7.0 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 7.0

มหาวิทยาลัยอันดับ 5 ของโลก เป็นของ  Massachusetts Institute of Technology กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  6.0 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่6.0

Harvard University มหาวิทยาลัยอันดับ 6 ของโลก กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่ 7.0 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement อยู่ที่ 7.0

เช่นเดียวกับที่ Princeton University มหาวิทยาลัยอันดับ 7 ของโลก กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  7.0 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 7.0

ส่วนใครที่อยากเข้าศึกษาใน University of Chicago มหาวิทยาลัยอันดับ 9 ของโลก ก็ต้องขยันไม่แพ้กันเพราะ  กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  7.0 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 7.0

คะแนน IELTS เพื่อสมัครมหาวิทยาลัยดังในอเมริกา

มาดูกันที่  University of Pennsylvania   มหาวิทยาลัยอันดับ 10 ของโลก ก็ต้องขยันไม่แพ้กันเพราะ  กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  6.5 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 6.5

ทางด้าน Yale University แม้ไม่อยู่ใน Top10 ของการจัดอันดับโลก โดยที่มาในอันดับที่ 12 ของโลกก็กำหนดคะแนน IELTS ไว้โหดเช่นกันคือ กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  7.0 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 7.0

ด้าน Johns Hopkins University     ที่ถูกจัดอันดับเป็นอันดับที่ 13 ของโลก ก็ใช่ว่าจะรับสมัครคนที่มีคะแนน I ELTS ต่ำ เพราะ กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  7.0 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 7.0   เรียกว่าเยอะไม่แพ้มหาวิทยาลัยระดับ Top5 ของโลกเลย

ปิดท้ายที่  Columbia University      มหาวิทยาลัยอันดับ 14 ของโลก ก็ต้องขยันไม่แพ้กันเพราะ  กำหนดคะแนน IELTS minimum requirement  สำหรับการสมัครเข้า ศึกษาในระดับ undergraduate programmes อยู่ที่  7.0 และในระดับ postgraduate programmes ต้องมีคะแนน IELTS minimum requirement  อยู่ที่ 7.0

งานนี้เรียกได้ว่าหากอยากโกอินเตอร์ต้องลงแรงมากหน่อยและคะแนน IELTS ของฝั่งอเมริกาก็สูงมากทีเดียวเรียกว่าคนที่ได้คะแนน 5.5 คงต้องผิดหวังไปตามๆกัน